пятница, 22 января 2016 г.

Սասունցի Դավիթ

  • Վերնագրի՛ր առանձնացված մասերը:
Թագաժառանգը , Քաջ Դավիթը , Մարութա սարի վանքը , Անվախ Դավիթը , Մսրա -Մելքի զորքը , Վախկոտ Մելիքը , Անմահ Դավիթը
  • Թվարկի՛ր հերոսներին:
Առյուծ Մհեր , Դավիթ , Ձենով Օհան , Մսրա- Մելիք , Բադի , Կոզբադի, Սյուդի , Չարեխադի, պառավը, Օհանի կինը
  • Դուրս գրի՛ր Դավթին նկարագրող և բնութագրող բառերը, բառակապակցություններն ու տողերը:
Մի մանուկ էր դեռ յոթ-ութ տարեկան, Մանուկ եմ ասում, բայց էյնքան ուժեղ, Որ նրա համար թե մարդ-թե մժեղ: է՝
  • Դուրս գրի՛ր դարձվածքները:
Թնդում էր հռչակը , սիրտը ներս սողաց մի վախ , քաղցր աչքով մտիկ անել ,գլխին փորձանք գալ, գլխին նստեցնել , մահս տանի քեզ , լեզուն պապանձվել,Комментариев нет:

Отправка комментария