четверг, 27 октября 2016 г.

Թեմատիկ աշխատանք

Թեմատիկ աշխատանք

Թեմատիկ աշխատանք
1.Հինգ   հազար յոթանասունվեց  թվի  գրության մեջ  ո՞ր  կարգում է  գրված 0:
 Հարյուրակի կարգում

2. Գրիր  այնթիվը,   որ  հավասար է 9 հազարյակ 7 հարյուրյակև 6միավոր  կարգային գումարելիների  գումարին:
9706

3.  Որքանո՞վ  կփոքրանա 73976 թիվըեթե նրա գրությանհարյուրավորը փոխարինենք   0-ով:
900-ով

4.   Յոթ  հազար  յոթ   թիվը   գրեք  թվանշաններով:
7007
5.  Որքանո՞վկփոքրանա 8561 թիվըեթե նրա  գրության տասնավորը  փոխարինենք   0-ով: 60-ով
6.      2տ 50 կգ-ըկիլոգրամներով  արտահայտած ինչքա՞ն  կլինի:
Տես օրինակը` 2տ=2000կգ,  2տ 50 կգ=2000կգ+50կգ=2050կգ

7.   5տ  50 կգ-ըկիլոգրամներով  արտահայտած ինչքա՞նկլինի:
5տ=5000կգ, 5տ 50կգ=5000կգ+50կգ=5050կգ
8.     2ցենտները կիլոգրամներով  արտահայտած  ինչքա՞նկլինի:2 ց. =200կգ
 9. 3ժ 25րոպեն րոպեներով արտահայտած ինչքա՞նկլինի:
3ժ =180 րոպե, 3ժ 25րոպեն=180 րոպե+25րոպե =185
10.  5Ժամը րոպեներով արտահայտած ինչքա՞ն կլինի:
5Ժամ=300 րոպե
11.   2տ 4ց 50 կգ-ը կիլոգրամներով  արտահայտած ինչքա՞նկլինի:
2տ=2000 կգ, 4ց=400կգ, 2տ 4ց 50 կգ=2000 կգ+400կգ+50 կգ=2450կգ
12.Դասը  սկսվեց 10: 40  և  տևեց 45 րոպեԵ՞րբ  ավարտվեց դասը:
11: 25
13.                       Հաշվիր   3900+( 2100:3-12x50)  արտահայտության արժեքը: 4000
14.Որքա՞ն կլինի 200 x 9 + 200 + 9արտահայտությանարժեքը:2009
15.Հաշվիր 1500+80 x (2400 : 8-290) արտահայտության արժեքը:2300
16.                       324-ին գումարիր 17 և 6 թվերի արտադրյալը:426

Комментариев нет:

Отправка комментария